Idén om ett flygmuseum tillkom 2001 inom en liten grupp av Göta Flygvapenförening på gamla F 9, Säve – Göteborg. Då Aeroseum fick form och slutligen blev verklighet föll tanken om en museiavdelning inom Flygvapenföreningen. Då en av initiativtagarna flyttade till Skåne – Österlen följde tanken om ett flygmuseum med och 2006 gavs möjligheten att ta hand om ytterligare ett flygplan och lokalfrågan blev akut. December 2006 kom lösningen, i lokaler som tidigare varit maskinstation i Östra Vemmerlöv – Simrishamns kommun, finns nu Österlens Flygmuseum.

Bakom Österlens Flygmuseum finns några flygintresserade, alla förenade kring viljan att bevara militär flyghistoria. Österlens Flygmuseums flygsamling består av dels privata plan, och genom samarbete med Flygvapenmuseum i Linköping, tillförda depositioner. Museisamlingen hålls levande genom exponering av kringutrustning och en statisk utställning blandad med pågående flygplansrenoveringar. Österlens Flygmuseum byggde under 2016 en kompletterande utställningshall.