Flygplan - Jetepoken

Namn: SAAB J 32B Lansen
c/n: FV 32599
Märkning: F 12 – 59
Tillverkare: SAAB, Sverige
Tillverkningsår: 1957
Motor: Rolls Royes Avon Series 200, RM 6A
Effekt: 6600 kp
Spännvidd: 13 m
Längd: 14,7 m
Höjd: 4,75 m
Tomvikt: 7460 kg
Max startvikt: 13600 kg
Max flyghöjd: 15000 m
Max fart: 1114 km/h
Max räckvidd: 3220 km

Jaktversionen SAAB J 32B Lansen

1946 påbörjades arbetet på SAAB med en ersättare till Flygvapnets propellerplan. Ett allväders flygplan togs fram och SAAB 32 Lansen blev resultatet. Vårt flygplan J 32B, med sina 29 graders vingsvepning, fick en licenstillverkad Rolls Royce Avon Series 200, RM 6A kompletterad med en efterbrännkammare, EBK, från Svenska Flygmotor (Volvo Aero).
Totalt tillverkades 456 stycken Saab 32 Lansen i olika versioner attack - jakt - spaning, 120 plan levererades som J 32B. Av dessa kom senare ett antal att modifieras till måldragare, J 32D, eller för elektronisk krigföring som J 32E. J 32B beväpnades med fyra 30 mm Aden automatkanoner och kunde på vingarna bära såväl missiler som raketer.

Museets J 32B kom att tjänstgöra på F 12 Kalmar, från 1960-1969 med märkning F 12-59. Efter slutförd tjänst, 1969-06-11, såldes planet i början av 70-talet till Svedinos Bil och Flygmuseum. 1998 demonterades och magasinerades planet, i november 2006 kom 32599 till Österlens Flygmuseum.

Ägare: Svedinos Bil och Flygmuseum

Tillbaka till flygplan