Flygplan - Jetepoken

Namn: SAAB J 35 Draken
c/n: prototyp, 35-5
Märkning: -5
Tillverkare: SAAB
Land: Sverige
Tillverkningsår: 1958
Motor: Rolls Royes Avon 300 series, RM 6B, EBK 66
Effekt: 5765 kp
Bränslekapacitet:
Spännvidd: 9,42 m
Vingyta: 49,22 kvm
Längd: 15,34 m
Höjd: 4,2 m
Tomvikt: 7311 kg
Max startvikt: 11973 kg
Max flyghöjd: 20000 m
Max fart: 2150 km/h
Max räckvidd: 3250 km
Startsträcka: 650 m

SAAB 35-5 Draken

35-5 som står framför er var det första provflygplanet i egentligt serieutförande med samma stjärtkon som 35A (kort).
Flygplanet var slutmonterat och besiktigat den 10 februari 1958 och flög för första gången den 15 februari.
Flygplanet brukades vid SAAB fram till augusti 1958 då det överfördes till FC. Motorn var en originaltillverkad RR Avon Mk. 48A (nr 3499) försedd med EBK (efterbrännkammare). I december 1959 kom planet åter till SAAB för D-tillsyn och motorbyte, även detta en originaltillverkad Avon Mk.48A (nr3459).
Efter ytterligare en provperiod vid FC återgick planet till SAAB, som genomförde G-tillsyn och en rad modifieringar.
SAAB genomförde också en rad provflygningar under tiden februari – oktober 1961. FC disponerade 35-5 bl.a. för en del prov med spaltinstrument till både flp 35 och flp 37. Dessutom provades olika teleutrusningar.
När flygplanet kasserades den 14 juni 1966 hade det loggat 311 flygtimmar under 655 flygningar. 35-5 slutade sina dagar som instruktionsobjekt vid KTH där man i utbildningssyfte tog bort skalplåtar på planets högra sida.
Senare överfördes 35-5 till Flygvapenmuseum där hon kom att magasineras, och för att senare 2008 deponeras till Österlens Flygmuseum.

Ägare: Flygvapenmuseum, Linköping - Malmen

Tillbaka till flygplan