Flygplan - Jetepoken

J 35J Nr: 35540

67 st J 35F blev uppgraderade till J 35J standard och blev tillgängliga för Flygvapnet mellan 1987 – 1991.
Denna version hade uppgraderad elektronik samt radar av typen Ericsson PS-011/A, moderniserad automatisk kanon installation, mer vapenläge under luftintagen för robotar och en större bränslekapacitet. Leveransdatum av 35540 var den 27 september 1968 till F 13.
Planet flög på F 3 mellan den 6 februari 1970 – 28 juli 1971, sedan åter till F 13. Överlämnad till F 12 den 5 maj 1972 och flög där till oktober 1978 för att sedan flyttas till F 10 och gjorde sitt sista pass den 11 oktober 1980, för att sedan bli långtids förrådsställd.
Sitt första pass som 35 Johan (blå) var den 19 juni 1990.
Den 8 december 1998 flög Kapten Per Amelin från F10 den sista officiella flygningen inom Flygvapnet med Saab Draken, en för detta unika tillfälle division 2 – blåmålad J 35J, på ovansidan prydd med 2:a divisionens dödskallesymbol.
Detta blev den sista operativa J 35J och gjorde sin sista flygning den 18 november 1999. Total drifttid blev 2293,08 timmar.
Slutligen flögs 35540 till Malmen och placerades framför entrén på Flygvapenmuseum, tills den i september 2010 kom ner till Österlens Flygmuseum.

Ägare: Flygvapenmuseum

Tillbaka till flygplan