Flygplan - Jetepoken

S 35E Nr:35906

Detta var spaningsversionen av Draken.
1960 påbörjades arbetet med versionen och 27 juni 1963 flög det första provplanet (35901), detta levererades aldrig till Flygvapnet utan var ett provplan vid både Saab och FC fram till det kasserades 24 juni 1974.
Det första helt original tillverkade S 35E Nr: 35902 kunde provflyga den 13 maj 1965 och levererades under samma år till F11 där den fick märkning F 11-06.
Och motorn var nu bytt till en starkare RR Avon 300 (RM 6C) med EBK 67 och de senare planen var försedda med raketstol av liknande typ som senare kom till användning i J 35J och AJ 37. De första 30 st var ombyggda ”David” mod 1 och hade den äldre typen av cockpit huv typ ”Adam, Bertil och Ceasar” modell.
De sista 29 st var nybyggda och hade samma cockpit huv som ”David” mod 2 eller ”Filip, Johan” modell. De första 30 st levererades 1965 – 66 medan de sista levererades mellan 1966 – 68.
Modellen hade ingen beväpning och ingen radar men var utrustad med 5 st kameror av Omera 31 i nosen och 2 st Ska 24 i vinghalvorna, dessa var av lodbilds och snedbildstyp för spaning.
Planet kunde även bära 4 extra tankar (2100 liter), dock hade flygplanen problem med skovelbrott och sprickbildningar vid låg flygning och hög fart.
Piloten hade även en liten bandspelare konstruerad av SRA där föraren kunde registrera sina observationer under uppdraget.
För att göra kamerorna lätt åtkomliga kunde hela noskonen skjutas framåt.
Under slutet av sin tjänst blev den modifierad med elektroniska motmedelsystemet Apparat 15, innehållande radarstörenhet, radarvarnare, remsfällare och fällbara IR facklor liknande den danska WDNS - modifieringen Modellen var i tjänst fram till 1981.
18 st kasserades pga totalhaveri och 2 st har blivit museiobjekt på Österlen, i december 2008 kom 35906 till museet och sin sista stolta vila efter lång och trogen tjänst.

Ägare: Flygvapenmuseum

Tillbaka till flygplan